จากประสบการณ์ดำเนินกิจการร้านรับซื้อของเก่ามากว่า 10 ปี ภายใต้ชื่อกิจการทั้งสองแห่งคือ

ร้านด็อกเตอร์รีไซเคิล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวระดับดีเยี่ยม ของภาคเหนือ ประจำปี 2552-2553
และ  ร้าน108รีไซเคิล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวระดับดีเยี่ยม ของภาคเหนือ ประจำปี 2554
เน้นการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน ยุติธรรม ปฏิบัติต่อลูกค้าหัวใจสีเขียวทุกระดับด้วยความเสมอภาค
เลือกสรรทำเลที่สะดวก บริการเป็นระบบ ฉับไว เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า
อำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ การแนะนำการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
บันทึกรายการซื้อ-ขายด้วยคอมพิวเตอร์ ตาชั่งดิจิตอลเที่ยงตรงและรวดเร็ว
มีพนักงานที่ผ่านการอบรมเป็นจำนวนที่เพียงพอเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว